عرفا - Orafaa - ابن عربی و عصمت

ابن عربی و عصمت

ایجاد در دوشنبه, 10 مهر 1391 / ابن عربی
Tags: ابن عربی و عصمت, عمر و ابن عربی
... مکیه ج1 ص200 باب الثلاثون 2- ابن عربی راست گفته که عمر از سرزنش هیچ سرزنش کننده ای نمی هراسد. زیرا عمر برای استحکام خلافت غاصبانه، به خانه فاطمه زهرا(س) هجوم برد و آن را به آتش کشید و از سرزنش هیچ سرزنش ... [ +++ ]