عرفا - Orafaa - تشویق السالکین

تشویق السالکین

ایجاد در دوشنبه, 28 مرداد 1392 / مجلسی اول
Tags: مجلسی اول, تشویق السالکین, حدیقة الشّیعه, اعتقادات مجلسی, تصوف, مماشات, سلاسل صوفیه
انتساب کتاب تشویق السالکین به مجلسی اول • آیا مرحوم مجلسی کتابی به نام «تشویق السالکین» داشته است، یا این کتاب را به این بزرگوار نسبت داده اند؟ جواب: اولا : صحت این نسبت به مثل عالم جلیل، آخوند ... [ +++ ]