عرفا - Orafaa - روزبهان

روزبهان

ایجاد در سه شنبه, 30 ارديبهشت 1393 / زن و عشق
Tags: عشق مجازى و حقیقی, عشق من, عشق ممنوع, عشق بازی, فنای عاشق, عشق مقدس, روزبهان, سلطان العرفا
تئوری عشق پاک (عشق مقدس ) : به عقیده صوفیه عشق که یک رکن اساسى تصوّف است در کارگاه هستى ، به خصوص انسان که نمونه کامل عالم هستى است نقش مهمّى را بازى مى کند که هیچ موجودى به آن پایه نمى رسد . کارى که از ... [ +++ ]
ایجاد در یکشنبه, 13 مرداد 1392 / بایزید بسطامی
Tags: شطحیات با یزید, سبحانی ما اعظم شأنی, سلسله ی شطاریّه, عبدالله شطار, حلاج, سوماترا, جاوه, لاله الا انا, یزیدیه, بسطامیه, طیفوریه, انی انا الله, شیخ روزبهان بقلی شیرازی, شیخ محمود شبستری, حاج شیخ حسن ...
سخنان کفر آمیز با یزید : سخنان تند او معروفند از جمله : «سبحانی ما اعظم شأنی ....»[1] یعنی « منزهم من که شأن و منزلت من برتر است » نقل است که از او پرسیدند : عمر تو چند است ؟ گفت : چهار سال . گفتند : ... [ +++ ]