عرفا - Orafaa - سلطان العرفا

سلطان العرفا

ایجاد در سه شنبه, 30 ارديبهشت 1393 / زن و عشق
Tags: عشق مجازى و حقیقی, عشق من, عشق ممنوع, عشق بازی, فنای عاشق, عشق مقدس, روزبهان, سلطان العرفا
تئوری عشق پاک (عشق مقدس ) : به عقیده صوفیه عشق که یک رکن اساسى تصوّف است در کارگاه هستى ، به خصوص انسان که نمونه کامل عالم هستى است نقش مهمّى را بازى مى کند که هیچ موجودى به آن پایه نمى رسد . کارى که از ... [ +++ ]