چهار اصل عملی در زندگی مرحوم آیت الله شیخ حسن صافی

چهار اصل عملی در زندگی مرحوم آیت الله شیخ حسن صافی

چهار اصل عملی در زندگی مرحوم آیت الله شیخ حسن صافی اصفهانی(ره)آیت الله شیخ حسن صافی اصفهانی

با تأمّل در زندگی و منش و مرام و سير و سلوك آن بزرگوار می توان اصول عملی ايشان را در ، چهار محور زير دانست :
1- عمل به دستورهای شريعت مقدّس تا آخرين نفس،
2- محبّت داشتن به خدا و اوليای او،
3- توسّل به ذوات مقدّسه معصومان(علیهم السلام)،
4- تسليم مطلق وبی قيد و شرط در برابر معصومان(علیهم السلام).{1}
باری، اين عارف صاحب دل در سال 1350، پس ازفوت مرحوم آيت الله طبيب زاده، بنا به دعوت علما و مردم اصفهان و فرمان استادعالی قدرش، مرحوم حضرت آيت الله العظمی خويی به اصفهان بازگشت و تدريس، تفسير، اخلاق و خطابه را آغاز كرد.

با درگذشت حضرت آيت الله خادمی و حضرت آيت الله مهدوی، زعامت حوزه كهنسال آن سامان به ايشان واگذار گرديد و سفره پربركت فقه و اصول و دروس خارج ايشان نيز گشوده شد.
از حضرت آيت الله صافی اصفهانی آثاري چند در حوزه های فقه و اصول، اقتصاد اسلامی و اخلاق بر جای مانده كه برخی از آنها به همّت فرزندان ايشان به چاپ رسيده است و در اينجا مجال پرداختن به آنها نيست.

 


پی نوشت

{1} صافي، شيخ حسن، اكسيراعظم در سير و سلوك، ص 5.

 

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تازه سازی