وفات - صفحه 7

زندگی نامه سید شفتی - وفات

وفات 

در 1257 ه‍ . ق. پناهنده شدن فقيه بزرگوار حضرت محمد تقي بن ابي طالب يزدي به حريم مرجعيت شيعه ديگر بار خشم شاه را برانگيخت. او كه هرگز نمي‌توانست نقطه‌اي از كشور را برون از نفوذ و حاكميت خويش بيابد با هدف دستگيري محمد تقي يزدي كه به سبب گفتار كفر ستيزانه‌اش تحت تعقيب بود، راه اصفهان پيش گرفت. 
در اين سفر مأمون به حريم سيد يورش برده، دانشور آزاده يزدي را به بند كشيدند و به تهران گسيل داشتند.[19] البته شاه بدين امر بسنده نكرد و براي فروپاشي هميشگي آن حريم امن به بهانه‌هاي گوناگون بر ثروت مرجع شيعيان، كه چيزي جز اموال مسلمانان نبود، چنگ انداخت و دين باوران را با زياني سنگين روبرو ساخت. [20] 
كردار زشت شاه چنان قلب مرجعيت شيعه را آزرده ساخت كه چون خان قاجار همراه موكب ويژه همايوني براي ديدار و گفتگو با وي به محله بيدآباد روي آورد، اندوهناك شد. صداي طبلها و شيپورهاي مزدوران سلطنت قلب مهربانش را فشرد. دست به آسمان بلند كرد و ملتمسانه گفت: پروردگارا، ذلت فزون تر بر فرزندان زهرا روا مدار! [21] 
خداوند دعاي بنده نيكوكارش را اجابت كرد. با آغاز سال 1260 ه‍ . ق بيماري بر پيكر پير فرزانه سپاهان پنجه افكند و در يكي از روزهاي ربيع الثاني، پس از نماز ظهر، روان پاكش سمت محفل سبز كامروايان سپيد دست پركشيد. [22]‍ 


 

پي نوشت : 

[1] . روستايي در ناحيه طارم عليا كه آن را از آباديهاي منطقه زنجان شمرده‌اند و در پنجاه كيلومتري اين شهر واقع است. فاصله اين آبادي تا شفت كه درجنوب غربي رشت واقع شده، شصت كيلومتر است. 
[2] . الكرام البررة، آقا بزرگ تهراني، ج 1، ص 193. 
[3] . معارف الرجال في تراجم العلماء و الادباء، محمد حرزالدين، ج 2، ص 195. 
[4] . اختران تابناك، ذبيح الله محلاتي، ج 1، ص 394. 
[5] . معارف الرجال، ج 1، ص 195. 
[6] . قصص العلماء، محمد تنكابني، ص 140. 
[7] . همان. 
[8] . همان. 
[9] . همان. 
[10] . اعيان الشيعه، محسن امين، ج 9، ص 188. 
[11] . قصص العلماء ص 136. 
[12] . اعيان الشيعه، ج 9، ص 188. 
[13] . روضات الجنات في احوال العلماء و السادات، محمد باقر موسوي خوانساري، ج 2، ص 100. 
[14] . الروضةالبهيه في طرق الشفيعيه، محمد شفيع جاپلقي، چاپ سنگي. 
[15] . قصص العلماء، ص 143 و 144. 
[16] . ر. ك: همان، ص 71، 91، 136، 183؛ تذكرة القبور، عبدالكريم جزي، ص 31، 159؛ لباب الالقاب في القاب الاطياب، حبيب الله شريف كاشاني، ص 78؛ احسن الوديعه، محمد مهدي موسوي، ص 29 ـ 38. 
[17] . همان، ص 119. 
[18] . همان، ص 143. 
[19] . قصص العلماء، ص 167 و 168. 

[20] . همان. 

[21] . همان. 
[22] . همان، ص 168.

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تازه سازی