جسارت شمس تبریزی به حضرت زهرا علیها السلام

جسارت شمس تبریزی به حضرت زهرا علیها السلام

 

“شمس تبریزى”، مقام معرفت و خوف و خشیتِ برترین بانوی خلقت، و یکتا کفو امیر عالم آفرینش، حضرت فاطمه زهرا علیها السلام را خوار و پست شمرده، مى‏ گوید:

مردم را سخن نجات خوش نمى ‏آید ،

سخن دوزخیان خوش مى‏ آید…

لاجرم ما نیز دوزخ را چنان بت فشانیم[۱]. که بمیرد از بیم!

فاطمه رضی اللّه‏ عنها عارفه نبود، زاهده بود. پیوسته از پیغمبر حکایت دوزخ پرسیدى.[۲]


آری این است مقامات ادعایی عارفان واصل، و پیران تصوف و عرفان!!

و این است علایم واضح و آشکار عداوت و دشمنی ایشان با پاکان آفرینش، تا دیگر هرگز کسی جسارت‏های بى‏شرمانه آنان را حمل بر تقیه نکند، و ایشان را از شیعیان آل ‏اللّه‏ در شمار نیاورد!پی نوشت ها:
[۱] . بیفشانیم ـ خ
[۲] . مقالات شمس، ۱۵۱ ـ ۳۴۱ و نقدى بر مثنوی، ۹۲