ملاصدرا

ملاصدرا

ملاصدرا می نویسد:« ...گفته ی اناالحق(منصور حلاج) یا به کفر ابویزید که گفته ، سبحانی ما اعظم شأنی . چنین سخنانی ضررش در میان عوام بیشتر از هر زهر کشنده است زیرا چنین کلماتی برای خودخواهان لذت دارد و هیچ کودن پستی از گفتن چنین کلماتی عاجز نیست و هر گاه عالم دانشمندی بر او انکار کند و نهی نماید می تواند بگوید نهی تو از علم و جدل است و علمای ظاهری کلمات ما را نفهمیده اند و به چنین کلماتی مغلطه کند و مسلمین را در فساد و گمراهی اندازد و کسی که چنین ادعا کند کشتن او افضل است از زنده کردن ده نفر .


تولی و تبری ص 42

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تازه سازی