با یزید در یک نگاه

با یزید در یک نگاه

 

طیفور بن عیسی بن آدم بن عیسی بن سروشان
معروف به ابویزید(بایزید) بسطامی

با یزید در یک نگاه :

با یزید از اقطاب صوفیان قرن سوم است . ابن خلکان در کتاب تاریخ خود آورده که : جدّ او مجوسی (گبر) که مسلمان شد . وی دو برادر به نامهای آدم و علی داشته که آن دو نیز زاهد و عابد بوده اند . لیکن طیفور (بایزید) از آن دو برادر افضل است . می گویند اول کسی است که صریحاً از فناء فی الله و بقاء باالله سخن گفته است . خود او نیز بنا بر نقل عطار « 70 سال گبر بوده است »[1]
با یزید سخنانی دارد که موجب تکفیرش شده است .خود عرفا او را از اصحاب « سُکر» می نامند . یعنی در حال جذبه و بی خودی آن سخنان را می گفته است .
محمدبن یحیی گیلانی نوربخشی، در شرح گلشن راز ، نقل کرده است که با یزید از وطن خارج شد و سی سال در سفر بود و ریاضت می کشید و یکصد و سیزده استاد را خدمت کرد تا به محضر امام جعفر صادق (علیه السلام) رسید و در ملازمت آن حضرت آنچه مقصود و غرض آفرینش بود ، حاصل کرد .
جامی می گوید: « بویزید از اصحاب رأی بود » اصحاب رأی کسانی را گویند که بدون مراجعه به کتاب و حدیث از خود رأی بدهد .[2]


پی نوشتها

[1] تذکره الاولیا، ،عطار ص 129
[2] نفحات الانس من حضرات القدس ص 56

 

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تازه سازی