جنون یا عرفان

جنون یا عرفان

بایزید بسطامی:
می خواهی مردم را از ضمیرت آگاه سازم که حکم به تکفیرت کنند؟!

خدا فرمود: ((نی ز ما و نی زتو رو دم مزن)) ، یعنی خداوند تسلیم بایزید شد و جوابی نداشت که بدهد .
از کلمات کفر آمیز اوست ((لیس فی جبتی الا الله))

و نیز از سخنان بی اساس او این است که حج کردم در سال اول خانه را دیدم و در حج دوم صاحبخانه را دیدم و خانه را ندیدم و در حج سوم نه خانه را دیدم و نه صاحبخانه را.
سفینه البحار در لغت صوف


محی الدین عربی در فص عییسوی کتاب فصوص می گوید: بایزید دمید در مورچه ای که آن را پایمال کرده بود، مورچه زنده شد.
شرح فصوص الحکم خواجه محمد پارسا 329

از جمله سخنان جنون آمیز او آن است که می گفت: آتش جهنم چیست؟ اگر ببینم آن را به یک طرف لباس خود آن را خاموش می کنم!!!
سفینه البحار در لغت صوف

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تازه سازی