مکتب فکری بایزید

مکتب فکری بایزید

مکتب فکری با یزید بسطامی:
نقل است که بایزید 30 سال در شام و شامات که مرکز دشمنان آل محمّد است می گردید و یکصد و سی پیر را خدمت کرده است .[1]

این در حالی است که امام هادی(علیه السلام) و امام حسن عسگری(علیه السلام) ، در قید حیات بوده اند و بایزید یک بار هم به محضر ایشان نرفت که از ایشان کسب فیض کند ولی حاضر شد به خدمت پیرانی در آید که تمام علوم آنها را اگر یکجا جمع کنند ذره ای از علم و عمل حضرت عسگری(علیه السلام) نخواهد شد و با بودن امام معصوم حیّ و زنده خدمت به پیرکردن ، چیزی جز ضلالت و گمراهی نیست .
جامی گفته : بایزید که لقب سلطان العارفین به او اختصاص یافته اسلام اهلبیت را نداشته است [2]
جاحظ در کتاب الحیوان[3] می گوید : در قرون اول اسلامی ، بلخ و اطراف آن مراکز بسیار مهمّ تصوف شده بود و صوفیان خراسان در تهوّر فکری و پیشرو سایر صوفیان به شمار می رفته اند و عقیده ی«فناء فی الله» که تا اندازه ای مقتبس از افکار هندی است ، بیشتر به دست صوفی های خراسانی از قبیل :بایزید بسطامی و ابوسعید ابوالخیر تروج می شده است .
(قشیری و شعرانی می گویند ) او نخستین کسی است که محبت و «فنا» را ، صریحاً مطرح کرده و از مکاشفه دم زده و به همین دلیل مورد انکار مردم قرارگرفته است . شرح احوال نویسان ، مذهب با یزید را سنی «حنفی» ثبت کرده اند .

در کتاب التصوف فی الاسلام ، ص 63 آورده است که : او (بایزید) برای تصوف اسلامی توجیه و تفسیر جدیدی پیش کشیده و آن را از صورت زهد دینی به صورت یک مکتب فکری در آورده است .


پی نوشتها

[1] تذکره الاولیاء ص 129
[2] (نفحات الانس ص 56)
[3] جزء چهارم ص 246

 

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تازه سازی