ابوبکر در عرفان ابن عربی

ابوبکر در عرفان ابن عربی

ابن عربی در کتاب فتوحات مکیه به صحت خلافت ابو بکر و استحقاقش به امامت و برتری ابوبکر یر جماعت تاکید کرده است

و هذا مما یدلک علی صحة خلافة ابی بکر صدیق و منزلة علی رضی الله عنهما،1

-و عرف الناس حینئذ فضل ابی بکر علی الجماعة فاستحق الامامة والتقدیم2

وی پذیرفته است که بعد از پیامبر،افضل مردمان در میان مسلمانان ابوبکر بوده است و در عین حال عیسی علیه السلام را نیز از امت حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم و از پیروان وی به شمار آورده و افضل از همه امت، حتی از ابوبکر دانسته است3
و در جای دیگر از همین کتاب،ضمن اینکه می گوید:صدیقین به وسیله ابوبکر فضیلت یافتند،می نویسد

فلیس بین ابی بکر و رسول الله صلی اله علیه و اله و سلم رجل لانه صاحب صدیقیه و صاحب سر فهو من کونه صاحب سر بین الصدیقیة و النبوة التشریع و یشارک فیه فلا یفضل علیه من یشارکه فیه بل هو مساو له فی حقیقته فانهم ذلک

یعنی : بین ابوبکر و رسول الله صلی اله علیه و اله و سلم کسی نیست و تنها او صاحب سر رسول الله می باشد بعد تازه پا را فراتر گذاشته و بین نبوت و صدیقیت و مصاحبت ابی بکر با نبی ، (و مقام این دو در عمل) شراکت و تساوی قائل شده است و نیز می نویسد :

((الباب الحادی والستون و مأة فی المقام الذی بین الصدیقیة و النّبوة و هو مقام القربة))

 فتوحات مکیه

سپس اشعاری نقل می کند تا این که به این ابیات منتهی می شود
فلیس بین ابی بکر و صاحبه اذا نظرت الی ما قلته رجل
 هذا الصحیح الذی دلت دلائله فی الکشف عند رجال الله اذ عملوا 4
یعنی : پس بین ابوبکر و یار او-پیامبر اکرم-اگر نظر کنی در آنچه را که من گفتم کسی را نمی یابی،و این مطلب صحیحی است که دلالت دارد بر آن دلائل خودش در حال کشف نزد رجال الله به هنگام عمل کشف

به این معنی جناب ابن عربی در مکاشفات و تحقیقاتش در تشخیص رجال الله و اولیاء الهی و اقطاب معرفت و مقربین حق متعال به این نتیجه رسیده است که ابوبکر اولین رجل الهی بعد از پیامبر و صاحب مقام سّر و قربت و مقام صدیقیت و قطبیت می باشد

 


1: فتوحات،ج۴،ص۷۸

2: فتوحات،ج۳،ص۳۷۲

3: فتوحات،ج۲،ص۱۲۵

4: فتوحات،ج۲،ص۲۶۰

 

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تازه سازی