القاب ابن عربی

القاب ابن عربی

ابن عربی (ممیت الدین در لباس محی الدین)مهم ترین لقب وی آنگونه که محققان تصوف پژوه از آن یاد کرده اند «شیخ اکبر» است و گویا این لقبی است که استاد وی «ابو مدین تلمسانی» به وی اعطا کرده است. برخی نیز این لقب را از سوی تابعان و مریدان وی شایع دانسته اند.
ابن عربی جزء اشخاصی است که القاب بسیار دارد. برخی که از باور مندان او بوده اند القابی خوش و عالی به او نسبت داده اند و برخی هم که با وی دشمنی داشته اند بدترین القاب را نصیب وی کرده اند. لذا برخی او را «محی الدین» دانسته اند و برخی نیز که افکار و عقایدش را انحرافی می دانسته اند وی را «ما حی الدین» و «ممیت الدین» که به معنای از بین برنده و نابود کننده دین است نامیده اند.

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تازه سازی