ابن عربی شیعه نیست

ابن عربی شیعه نیست

ابن عربی شیعه نیست بر خلاف اجماع شیعه می گوید مهدی به عیسی در هنگام نماز اقتدا می کند


ابن عربی بر خلاف اعتقاد تمام شیعیان که می گویند حضرت عیسی(ع) فرود می آید و به حضرت مهدی(ع) اقتدا می کند، عقیده دارد و این خود دلیل آشکاری است که وی شیعه نبوده است. وی می نویسد:
«ینزل علیه عیسی بن مریم... فی الصلاة العصر فیتنحی له الإمام من مقامه فیتقدم فیصلّی بالناس یؤمّ الناس بسنّة محمد... و یقبض الله المهدی الیه طاهراً مطهراً»[1].
ترجمه: عیسی بن مریم(ع) در هنگام نماز عصر فرود می آید، امام از مقام خود برای عیسی کناره می گیرد و او را مقدم می دارد و عیسی با مردم نماز می خواند و به سنت حضرت محمد(ص) بر مردم امامت می کند... و خدا مهدی را به سوی خود پاک و پاکیزه قبض روح می کند.


 

پی نوشت

[1]  فتوحات مکیه ج3 ص331 

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تازه سازی