پدر و مادر ابن عربی

پدر و مادر ابن عربی

پدر ابن عربی، علی بن محمد از نامداران زهد و تصوف دوران خود بوده و از نزدیکان سلطان غرب در اشبیلیه به حساب می آمده و به سال 568ق از مرسیه به اشبیلیه منتقل شده است.
ابن عربی در آثارش از پدر خود به بزرگی یاد کرده و وی را مرد خدا و صاحب کرامت و بصیرت نام می برد.
مادر ابن عربی از قبیله «خولان» بوده و به انصار انتساب داشته است و آن گونه که از نوشته ابن عربی در الفتوحات بر می آید نام مادرش «نور» بوده است.
فتوحات مکیه ج2 ص348پدر و مادر ابن عربی

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تازه سازی