!!! راز طول عمر !!!

!!! راز طول عمر !!!

 طول عمر خلفا دلیل بر حقانیت آنها
محی الدین بدون تحقیق در تاریخ، طول عمر خلفا را دلیل بر حقانیت آنان می گیرد و می گوید:
«هر یک از خلفای چهار گانه نمردند تا سنّشان به شصت و سه سال رسید تا اثبات شود که آنان در اختصاص محمدی قبض روح شده اند نه به حکم قانون مشترک (طبیعی)، پس این منزلت موجب گردید که این چهار نفر تعیین شوند (برای خلافت) نه غیر آنان.
و حال آنکه غیر از امام علی(ع) سن هیچ یک از خلفای سه گانه 63 سال نبوده است.

تصویری تاریخی از شیوخ ثلاثه مسلماً سن ابوبکر از حضرت نبی اکرم بیشتر بوده است و سن عمر نیز طبق گفته ذهبی که می گوید: «اسلم فی السنة السادسة من النبوة و له سبع و عشرون سنه» (عمر در سال ششم از بعثت اسلام آورد در سالی که سنش بیست و هفت سال بود) هنگام مرگ 55ساله بوده است.

اما سن عثمان مسلماً بیش از هشتاد بوده است، چنانکه مزّی می گوید:
«اختلاف است که سن عثمان هنگامی که کشته شد چند سال بوده است. ابن اسحاق گفته در سن 80 سالگی کشته شد و غیر او گفته اند 88، و گفته شده90 و قتاده گفته است86سال داشته و واقدی گفته است که نزد ما هیچ خلافی نیست که عثمان در هنگام کشته شدن 82سال داشته و این سخن ابی یقطان است».
تنها کسی که هنگام شهادت 63سال داشته و عمر او با عمر پیامبر برابر بوده امام علی(ع) بوده است.
بنابر این استدلالی که ابن عربی برای اثبات حقانیت ابوبکر و عمر و عثمان مطرح می کند باطل است.

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تازه سازی