فحاشی به شیعیان

فحاشی به شیعیان

 فحاشی به پیروان خاندان  عصمت و طهارت (علیهم السلام)
فحاشی ابن عربیابن عربی به خاطر علاقه فراوانی که به ابوبکر و عمر دارد به پیروان خاندان طهارت(علیهم السلام) که آنان را غاصب و ظالم می دانند بیشترین فحاشی و توهین را می کند، شاید در بین اهل سنت و مخالفان شیعه نتوان کسی را همچون ابن عربی پیدا نمود که این گونه بی پروا و آشکار به شیعیان امیر مؤمنان علی(علیه السلام) فحاشی و توهین کند.

وی در کتاب فتوحات مکیه [1] تمام طوایف شیعه را اولیای شیطان معرفی می کند و بیان می دارد که در بین طوایف شیعه منحرف ترین آنها شیعیان دوازده امامی می باشند.

همچنین وی در دو موضع از کتاب فتوحات مکیه و همچنین کتاب «محاضرة الأبرار و مسامرة الأخیار»[2] نقل می کند که شیعیان امیر مؤمنان علی(ع) توسط برخی از رجال الله – که وی آنان را «رجبیون» نام می برد – در عالم کشف و شهود سیرت و باطنشان به صورت خوک رؤیت شده است.


پی نوشتها

[1] فتوحات مکیه ج1 ص281 و282
[2] ج1 ص245 و246

 

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تازه سازی